Ταβέρνα Καλλίστη

 Η Ταβέρνα Καλλίστη υπάρχει στο νησί από το 1989 στον πύργο Σαντορίνης 

contentmap_plugin