Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του ιστότοπου EzWorld.gr, υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.


Οι παρακάτω όροι διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα νομοθεσία σχετικά με τα θέματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση οι Ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές του ιστότοπου EzWorld.gr διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών του ιστότοπου και πάντα μέσα στο υπάρχον κείμενο ή και ενδεχόμενη αλλαγή στο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (συνεργατών και φορέων, όπως και πνευματικά δικαιώματα τρίτων, ) όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου EzWorld.gr, συμπεριλαμβανομένων γραφικων, εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων, των υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών του ιστότοπου EzWorld.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, του ευρωπαϊκού δικαίου και του ελληνικού δικαίου.
Τα λοιπά σήματα, προϊόντα, υπηρεσίες που αναφέρονται στον ιστότοπο EzWorld.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιριών, οργανισμών, ενώσεων, εκδόσεων, συνεργατών, φορέων και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Κατ΄εξαίρεση ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) των περιεχομένων του ιστότοπου EzWorld.gr που δεν προέρχονται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "EzWorld.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του EzWorld.gr.

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης του ιστότοπου EzWorld.gr αποδέχεται ρητα και ανεπιφυλακτα τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν κείμενο. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να εγκαταλείψει άμεσα τον ιστότοπο EzWorld.gr και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου EzWorld.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον ιστοτοπο EzWorld.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.


Εγγραφή μελών

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του EzWorld.gr συμφωνεί να παρέχει αληθείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον ιστότοπο για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία του ώστε να διατηρούνται ενημερωμένα, αληθή, έγκυρα, και πλήρη.
Λογαριασμοί με ελλειπή ή ψεύτικα στοιχεία θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Μετά την εγγραφή τους τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον λογαριασμό τους (όνομα χρήσης, προσωπικό κωδικό πρόσβασης).
Κάθε μέλος αναλαμβάνει να κάνει αυστηρά προσωπική χρήση των στοιχείων του λογαριασμού του.
Οι Ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές του EzWorld.gr δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο δημοσιεύουν τα μέλη στον ιστότοπο EzWorld.gr.
Το μέλος του ιστότοπου EzWorld.gr που προκαλεί ζημιά από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών αναλαμβάνει την ευθύνη .Διαχείρηση Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου , όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου . Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου Ezworld.gr

 NEWSLETTER

Με την προσθήκη του email σας στην λίστα μας αποδέχεστε ΡΗΤΑ πως δέχεστε η εταιρία μας να σας στέλνει ενημερωτικά δελτία και προσφορές


LINKS

Ο ιστότοπος EzWorld.gr περιέχει σε πολλά σημεία του links προς άλλους ιστότοπους, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμιά ευθύνη. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά. Οι διαχειριστές του EzWorld.gr δεν ελέγχουν την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτό.


Κοινοποίηση Αρχείων / Δεδομένων

Ο ιστότοπος EzWorld.gr παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να δημοσιεύσουν σε διάφορα σημεία του δικό τους περιεχόμενο (κείμενα, εικόνες, video, links κ.λ.π.). Το περιεχόμενο αυτό είναι και παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το καταχώρησε.
Σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στον ιστότοπο EzWorld.gr οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις :

Να μην είναι παράνομο.
Να μην είναι προσβλητικό.
Να μην είναι υβριστικό.
Να μην είναι δυσφημιστικό.
Να μην είναι ρατσιστικό.
Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα.
Να μην παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.
Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.
Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο.
Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Οι Ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές του ιστότοπου EzWorld.gr δεν μπορεί να θεωρηθούν ως υπεύθυνοι σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο αυτό.Υποχρεώσεις Πωλητών

  • Ο πωλητής επιτρέπεται να προσφέρει μόνο προϊόντα, στα οποία έχει ο ίδιος εξουσία διάθεσης των προϊόντων αυτών.

  • Απαγορεύεται η προσφορά/πώληση προϊόντων των οποίων η προσφορά, η πώληση, η αγορά, η διάθεση ή η χρήση παραβιάζει τις νομικές διατάξεις νόμου ή τα χρηστά ήθη. Ανεξάρτητα από την καταχώρηση κάποιου προϊόντος στον ιστότοπό μας το EzWorld.gr έχει το δικαίωμα να διαγράφει προϊόντα, να αποβάλει χρήστες οι οποίοι παραβιάζουν τους όρους χρήσης του ιστότοπού EzWorld.gr και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές ή με τρίτους οι οποίοι έχουν θιχτεί.

  • Ο πωλητής έχει την αποκλειστική ευθύνη για το προϊόν το οποίο προσφέρει/πουλάει. Το EzWorld.gr, οι ιδιοκτήτες του και οι διαχειριστές του δεν φέρουν καμία ευθύνη σε ότι αφορα τα προϊόντα.

  • Το EzWorld.gr και οι ιδιοκτήτες του έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν ποσοστό/ποσό από τους χρήστες/πωλητές οι οποίοι τοποθετούν προϊόντα και είναι προς διάθεση/πώληση, το ποσοστό αυτό είναι δυνατόν να μεταβάλεται ανάλογα με την κρίση των ιδιοκτητών του EzWorld.grΠεριορισμός Ευθύνης

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει ο ιστότοπος EzWorld.gr είναι ορθά και πλήρη. Οι διαχειριστές του EzWorld.gr δεν εγγυώνται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο ιστότοπος EzWorld.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστότοπου EzWorld.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

 

Ίσως σας ενδιαφέρουν

Expert Clean-προϊόντα καθαρισμού

Χαρτικά απορυπαντικά Οικιακός εξοπλισμός

Χαρτικά - ΑπορυπαντικάΠερισσότερα...
EzBikers

Χονδρική Λιανική πώληση - επισκευή ποδηλάτων στον Πειραιά

Εμποριο ΠοδηλατωνΠερισσότερα...
Γερανομεταφορές Ζαμπέλης

Η εταιρία μας ξεκίνησε την δραστηριότητά της το 1965. Έχουμε, [ ... ]

Μεταφορές ΜετακομίσειςΠερισσότερα...
The Cave Of Stolidas

Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΛΙΔΑ έχει βραβευτεί ωs μία από τιs καλύτερεs [ ... ]

Εστιατορια - ΤαβερνεςΠερισσότερα...
Υδραυλικοτεχνικη Καλυψη

Η εταιρια μας αναλαμβανει την ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ [ ... ]

Υδραυλικοί - Υδραυλικές εγκαταστάσεις...Περισσότερα...
EzStore.gr

Η εταιρία μας είναι επίσημος καταχωρητής ονομάτων χώρου.gr

Web HostingΠερισσότερα...
Ez2Host

Οικονομικα πακετα web hosting και register name Κατασκευαζουμε σελιδες [ ... ]

Web HostingΠερισσότερα...

Χημικές αναλύσεις σε μούστο, κρασί, τρόφιμα (λάδια, γάλατα, [ ... ]

Χημικά ΕργαστήριαΠερισσότερα...
FBC Βιομηχανική Ψύξη

Η FBC ιδρύθηκε το 1966 από τον Κωνσταντίνο Φλώρο με μορφή ατομικής [ ... ]

ΨυκτικοίΠερισσότερα...
Office Center Έπιπλα γραφείου Πειραιάς

Ολα τα προιόντα της εταιρίας • Κατασκευάζονται σε ιδικόκτητο [ ... ]

Επαγγελματικός εξοπλισμόςΠερισσότερα...
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΣ

Εκτιμήσεις Ακινήτων για ρύθμιση Δανείων & Κόκκινων Δανείων [ ... ]

Μεσητικά γραφείαΠερισσότερα...
Τακτικός Ηλίας κ’ ΣΙΑ Ε.Ε

Το ασφαλιστικό γραφείο Τακτικός Ηλίας κ’ ΣΙΑ Ε.Ε. Ασφαλιστικής [ ... ]

Ασφαλιστικοί πράκτορεςΠερισσότερα...